Dans i Montessoripedagogiken
Dans i Montessoripedagogiken
Jag är utbildad Montessorilärare och har haft många samarbeten med Montessoriskolor. Det har därför blivit naturligt att skapa en metodik anpassad till Montessorilärarens arbete både i förskolan och grundskolan. Inspirationen är hämtad från Maria Montessoris pedagogiska idéer, materiel i verksamheten, kursplaner samt danspedagogik. Kända begrepp som tre-stegs-lektionen, från konkret till abstrakt, träning av sinnena, analys av rörelse (proprioception), gå på linjen, världen i klassrummet, kulturämnena, med mera återfinns i övningarna.
Jag arbetar med både förskola och skola.

Dansen i Montessoriskolan har fyra delar:
  • Estetisk läroprocess – grammatik, årstiderna, de fem stora lektionerna med mera lärs in med dans.
  • Dans i skola metodik – möjligheten att utforska och utveckla sin egen dans från övergripande teman i skolan och det som är aktuellt i elevernas vardag.
  • Estetiskt ämne – kunskap om dans både konstnärligt, tekniskt och historiskt.
  • Kulturella danser – FN-dagen, den stora dansfesten. Ett fredsmanifest!


Vad berättade Montessori i ämnet?
På sid 277 i ”Upptäck barnet” av M. Montessori står att läsa:
”När fyraåriga Nannina följer mjuk melodisk musik breder hon elegant ut sin vida kjol och kastar tillbaka huvudet och ler lyckligt; vid ljudet av en militärmarsch stelnar hon till i hela kroppen, antar en allvarlig min och marscherar i takt med bestämda steg. Om man då ingriper och lär ut några steg eller hjälper dem att förbättra några rörelser blir barnen mycket glada.”